تنفر داشتن aparat آپارات Iranian Hot Persian Funny

تنفر داشتن: aparat آپارات Iranian Hot Persian Funny        

گت بلاگز بازار خودرو کاهش 70میلیونی قیمت سانتافه ، تازه ترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار

روزنامه اقتصاد حدول قیمت خودروهای وارداتی را منتشر کرد. طبق این حدول قیمت اکثر خودروها کم کردن یافته بطوری که سانتافه که هفته قبل 550میلیون تومان قیمت خورده ب

کاهش 70میلیونی قیمت سانتافه ، تازه ترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار

تازه ترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار/کاهش 70میلیونی قیمت سانتافه

عبارات مهم : بازار

روزنامه اقتصاد حدول قیمت خودروهای وارداتی را منتشر کرد. طبق این حدول قیمت اکثر خودروها کم کردن یافته بطوری که سانتافه که هفته قبل 550میلیون تومان قیمت خورده بود به 480میلیون رسیده است.

واژه های کلیدی: بازار | خودرو | سانتافه | قیمت خودروهای وارداتی | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz