تنفر داشتن aparat آپارات Iranian Hot Persian Funny

تنفر داشتن: aparat آپارات Iranian Hot Persian Funny        

گت بلاگز اخبار اجتماعی قیمت دیه سال ۱۳۹۷ اعلام شد

رییس قوه قضاییه با صدور بخش‌نامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد.

قیمت دیه سال ۱۳۹۷ اعلام شد

قیمت دیه سال ۱۳۹۷ اعلام شد

عبارات مهم : اسلامی

رییس قوه قضاییه با صدور بخش نامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، متن این بخش نامه به شرح زیر است:

قیمت دیه سال ۱۳۹۷ اعلام شد

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت دیه کامل در ماه های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ ، مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می شود.

رییس قوه قضاییه با صدور بخش‌نامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد.

واژه های کلیدی: اسلامی | مجازات | ده میلیون | اخبار اجتماعی

قیمت دیه سال ۱۳۹۷ اعلام شد

قیمت دیه سال ۱۳۹۷ اعلام شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz