تنفر داشتن aparat آپارات Iranian Hot Persian Funny

تنفر داشتن: aparat آپارات Iranian Hot Persian Funny        

گت بلاگز اخبار اجتماعی جهت غلبه بر استرس با خودتان صحبت کنید

به گزارش ایسنا و به نقل از زی نیوز، نتیجه های مطالعات نشان می دهد که صحبت کردن با خود جهت مبارزه با استرس در فشارهای روانی بسیار موثر است.

جهت غلبه بر استرس با خودتان صحبت کنید

جهت غلبه بر استرس با خودتان صحبت کنید

عبارات مهم : استرس

محققان دریافتند صحبت کردن با خود جهت مبارزه با استرس بافایده هست.

به گزارش ایسنا و به نقل از زی نیوز، نتیجه های مطالعات نشان می دهد که صحبت کردن با خود جهت مبارزه با استرس در فشارهای روانی بسیار موثر است.

جهت غلبه بر استرس با خودتان صحبت کنید

جیسون موزر، استادیار دانشگاه ایالتی میشیگان در ایالات متحده اظهار کرد: زمانی که افراد تحت فشار روانی هستند و با خود صحبت می کنند، فعالیت عاطفی مغز در آنها طی یک ثانیه کم کردن می یابد.

نتایج صحبت کردن با خود، شواهدی در مغز ایجاد می کند که جهت محققان بسیار جالب است.

به گزارش ایسنا و به نقل از زی نیوز، نتیجه های مطالعات نشان می دهد که صحبت کردن با خود جهت مبارزه با استرس در فشارهای روانی بسیار موثر است.

محققان این بررسی را انجام دادند و نتیجه های مفیدی بدست آوردند.

واژه های کلیدی: استرس | محققان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz